Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren, CREAL (2015)

Blootstelling aan groene ruimte kan van invloed zijn op een betere fysieke en geestelijke gezondheid. Of blootstelling aan groen ook van invloed is op de cognitieve ontwikkeling bij kinderen, was tot op heden niet bekend. Deze studie had als doel om te onderzoeken of er een correlatie bestaat. De studie is gebaseerd op 2593 schoolkinderen (7-10 jaar) van 36 basisscholen in Barcelona, Spanje (2012-2013). De studie toont een gunstige associatie tussen blootstelling aan groene ruimte en de cognitieve ontwikkeling van scholieren, die overigens deels werd behaald door reductie in de blootstelling aan luchtverontreiniging.

Lees de studie hier